CSR- Ge till dom som inget har...

2014-09-01

Alla företag borde ägna en lite del av sin verksamhet åt CSR, social corporate responsibility. Alla kan bidra på något sätt med någonting.

Denna vecka startar vi ett samarbete med diakonicentrum i Växjö. Många i vår stad kommer dit och får lite mat i magen och möjlighet att tvätta sig och sina kläder. Alla har olika bakgrund och förutsättningar och är i behov av mer eller mindre stöd och hjälp. En gång i månaden bjuder vi tre slumpvis utvalda personer på en tvättning och klippning. Att känna sig ren och snygg kan lyfta självkänslan avsevärt. Det känns fantastiskt att ge en människa något som kan stärka och glädja.